Door nieuwe regelgeving gebruiken wij per 1 oktober een nieuw opdrachtformulier, welke digitaal wordt ondertekend.
De taxatieopdracht en het taxatierapport zijn per die datum onlosmakelijk verbonden. Het opdrachtformulier wordt toegevoegd aan het gevalideerde taxatierapport.

Niet alleen verandert het opdrachtformulier maar ook de procedure van ondertekening.

Belangrijkste wijzigingen
–    Het nieuwe opdrachtformulier is verplicht.
–    Het is een overeenkomst tussen de klant en de taxateur van de Taxatheek
–    Ondertekening van de opdracht moet door de klant en de taxateur.
–    Aanwezigheid opdrachtformulier wordt gevalideerd door het validatie-instituut.
–    Het formulier wordt verplicht aan het taxatierapport toegevoegd.

Werkwijze
Bovengenoemde wijzigingen hebben gevolgen voor het proces. Vanaf 1 oktober moet de opdracht zijn ondertekend door de taxateur en de klant. Het is van belang dat de juiste klant- en opdrachtgegevens in de opdracht staan vermeld. Wanneer, na de 1e opdrachtverstrekking, blijkt dat de gegevens niet juist zijn, moet er een nieuwe overeenkomst door de klant en taxateur worden ondertekend. Vanaf 1 oktober kan een taxateur pas gaan taxeren, wanneer de getekende opdracht bij het validatie-instituut is.

Om verstoringen in het proces zoveel mogelijk te voorkomen, gaat de Taxatheek vanaf 1 oktober over op het digitaal ondertekenen van de opdracht.

Intermediair voert de opdracht via TaxinWeb in. Daarna gaan bij de Taxatheek de volgende digitale acties lopen:
1.    Validatie van de taxateur bij het validatie instituut.
2.    Akkoord taxatieopdracht door de taxateur.
3.    Klant ontvangt een e-mail met link naar opdrachtpagina.
4.    Op deze pagina controleert en accordeert de klant opdrachtgegevens.
5.    Na dit akkoord is de overeenkomst tot stand gekomen.
6.    Klant ontvangt een bevestigingsbericht met ingevuld taxatieopdracht formulier.
7.    Taxateur kan nu taxeren.

Let op: Wanneer klant bij punt 4, gegevens wijzigt, gaat de procedure van punt 1 opnieuw starten.