Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine bestanden die op uw computer worden opgeslagen om uw voorkeuren tijdens het surfen te onthouden. Cookies slaan nooit uw naam, adres, leeftijd of andere persoonsgegevens op. Cookies brengen de veiligheid van uw computer niet in gevaar.

Welke cookies gebruikt de site van de Taxatheek BV?

Op deze website worden functionele, analytische en tracking cookies gebruikt:

Functionele cookies

Anonieme cookies die gebruikers in staat stellen onze site te bekijken, de functies op de website te gebruiken en toegang tot beveiligde gedeelten te krijgen. De informatie die door deze cookies wordt verzameld, worden voor marketingdoeleinden gebruikt.

Analytische cookies

Onze site maakt gebruik van dienstverlening van Google Analytics voor websiteoptimalisatie- en marketingdoeleinden. Google verzamelt gegevens over het surfgedrag van gebruikers, zodat de Taxatheek kan zien waar hun gebruikers vandaan komen.

Tracking cookies

Met behulp van tracking cookies verzamelen we data met betrekking tot het verkeer naar en op de website. Hiermee doen we onderzoek naar hoe onze site wordt gebruikt om zo de gebruikerservaring te verbeteren. We gebruiken deze gegevens nooit om individuele personen te herleiden.

Privacyverklaring de Taxatheek B.V.

U heeft te maken met de Taxatheek B.V. De Taxatheek is een franchiseorganisatie op het gebied van taxaties. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe er met uw gegevens wordt omgegaan en wat wij met deze gegevens doen.

Verwerkingsverantwoordelijke

Voor de verwerking van de taxatieopdrachten zijn de franchisegever de Taxatheek B.V. en haar franchisenemers/ taxateurs gezamenlijk de verwerkingsverantwoordelijke.

De contactgegevens van de Taxatheek zijn:

de Taxatheek B.V.
KvK 31045316
Robijnstraat 80, 1812 RB ALKMAAR
info@taxatheek.nl
072 533 5924

De contactgegevens van de taxateur staan op de taxatieopdracht en in het taxatierapport.

Wij nemen uw privacy serieus

De Taxatheek en haar franchisenemers/ taxateurs nemen uw privacy erg serieus en zien de regels rondom gegevensbescherming als logische fatsoensnormen. Wij verwerken uw gegevens zorgvuldig en volgens de voorschriften van de wetgeving. Veel aandacht besteedt aan een adequate beveiliging zodat uw gegevens worden beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik, ongeautoriseerde toegang, wijziging en onrechtmatige vernietiging.

Welke gegevens worden verwerkt?

Voor de taxatie van uw pand kunnen de volgende gegevens worden verwerkt:

  1. Uw naam, adres en contactgegevens, zoals uw telefoonnummer en e-mailadres.
  2. Gegevens van uw pand om de waarde te bepalen.
  3. Overige informatie, die u aan de taxateur heeft verstrekt.

De gegevens van de punten 1 en 2 worden, indien van toepassing verstrekt aan een validatie instituut op taxaties.

Voor de gegevens van de punten 1,2 en 3 heeft de taxateur een verplichte bewaartermijn van 20 jaar omdat de taxateur gedurende deze periode aansprakelijk kan worden gesteld voor beroepsfouten.

Wijzigen of verwijderen van gegevens

Als u de gegevens wilt wijzigen of verwijderen, stuur dan een gemotiveerde brief of e-mail naar de Taxatheek en/of franchisenemer/ taxateur. Uw verzoek wordt zo snel mogelijk ingewilligd, tenzij de wet verplicht om de gegevens te bewaren of als er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen wijziging of verwijdering verzetten.

Hoe kunt u een klacht indienen?

Als u vragen heeft of als u een klacht heeft over het gegevensgebruik van de Taxatheek en haar franchisenemers/ taxateurs, neem dan contact met ons of de taxateur. Wanneer u er met ons niet uitkomt, heeft altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.